• Share on Google+

Startup-sijoittaminen on äärimmäisen vaativa taitolaji. Eri kasvuvaiheessa oleviin yhtiöihin tehtävien sijoitusten arviointi vaatii hieman erilaisella painotuksella olevaa työkalupakkia.

Työkalut voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: teknologia, liiketoiminta ja rahoitus/talous. Näiden kaikkien ymmärrystä tarvitaan, mutta sijoituksen pontetiaalia ja kannattavuutta arvioidessa osa-alueiden merkitys vaihtelee kohdeyhtiön kasvuvaiheen mukaan. Varhaisen vaiheen, eli pre-seed ja seed -vaiheen yhtiöihin tehtäviä sijoituksia arvioidessa teknologioiden ymmärrys korostuu. Kun yhtiö kypsyy, teknisen osaamisen rooli pienenee ja rahoitus- sekä talousosaamisen merkitys puolestaan kasvaa.

Kohdeyhtiön kasvuvaiheesta riippumatta merkittävänä tekijänä on aina varsinainen liiketoiminta- tai bisnesosaaminen, joka kattaa yrittäjyyteen, strategiaan ja yleiseen liiketoimintaan kuuluvat taidot ja tietämyksen. Kyky arvioida tiimiä ja erityisesti vetäjää sekä näkemys kohdemarkkinasta ja sen potentiaalia ovat äärimmäisen tärkeitä tekijöitä jokaista startup-yhtiötä ja sijoitusta arvioidessa.

Teknologian ymmärrys on erityisen tärkeää, kun arvioidaan seed-vaiheen yhtiöihin kohdistuvia sijoituksia. Onnistuneen sijoituskohteen tunnistaminen ennen varsinaisen markkinakysynnän validointia vaatii, että sijoittaja tuntee teknologiaa hypesanojen takaa. VR/AR/Blockchain/AI/IoT/Deep learning -termit yhtiön pitch deckissä eivät takaa miljonaexittiä vaan teknologian pitää myös olla toimivaa sekä skaalattavaa. Mielellään vielä ilman teknistä velkaa.

Mitä kypsempi yhtiö, sitä tärkeämmäksi rahoituksen ja talouspuolen ymmärrys nousee. Kyky arvioida, suunnitella ja optimoida pääomien tehokasta käyttöä sekä osaaminen erilaisista rahoutusjärjestelyistä lisää merkitystään mitä pidemmälle yhtiön kasvutarinassa päästään.

Varsinkin varhaisen vaiheen startuppeihin sijoitusta tehdessä on myös syytä arvioida mitä konkreettista lisäarvoa sijoittaja pystyy luomaan kohdeyhtiöön, sillä pelkkä sijoitettu pääoma ei yleensä ratkaise yhtiön tulevaisuutta.