• Share on Google+

Yksi tärkeimmistä uusien ohjelmistojen ja järjestelmien hankinnassa pinnalle nousevista kysymyksistä on se, pitäisikö ohjelmisto teettää tilaustyönä vai hankkia valmiina. Tilaustyönä teetetyllä ohjelmistolla on valmisratkaisuun verrattuna monia hyötyjä, mutta yleensä teetettyyn ohjelmistoon kohdistuva alkuinvestointi on suurempi. Räätälöidyn ohjelmiston hankkiminen kannattaa, jos sillä saadaan aikaan kilpailuetua tai yritys on riittävän iso jakaakseen ohjelmiston hinnan suurelle määrälle asiakkaita.

Miksi räätälöidyn ohjelmiston hankkiminen kannattaa?

Räätälöidyn ohjelmiston teettäminen on investointi, johon on poikkeuksetta sijoitettava aikaa ja rahaa, useimmissa tapauksissa hieman enemmän kuin valmiiseen ohjelmistoon. Valmisohjelmistoon verrattuna räätälöity ratkaisu tarjoaa kuitenkin mm. seuraavat edut:

  • Valmisohjelmistot eivät täytä kaikkia tarpeita. Valmiin ohjelmiston ajatuksena on vedota mahdollisimman laajaan asiakaskuntaan. Näin se tarjoaa tavan täyttää monia ohjelmistolle asetettuja tarpeita, muttei suinkaan kaikkia. Jos liiketoiminnalla on spesifejä tarpeita, on räätälöity ohjelmisto yleensä hyvä tapa täyttää nämä.
  • Räätälöity ohjelmisto on joustava. Monet valmisohjelmistot tarjoavat liikaa tai liian vähän ominaisuuksia juuri yksittäisen yrityksen tarpeisiin, ja valmiin ohjelmiston räätälöinti on usein vaikeaa. Räätälöity ratkaisu puolestaan voidaan tehdä alusta asti juuri tarpeiden mukaiseksi, ja senkin jälkeen ratkaisua voidaan laajentaa tarpeen mukaan.
  • Räätälöity ratkaisu on varmasti yhteensopiva. Valmisohjelmistojen tarjontaan kuuluu tietty määrä yhteensopivuuksia muiden ohjelmistojen kanssa, ja nämä eivät välttämättä ole linjassa muiden ohjelmistojen kanssa, joten yhteensopivan ratkaisun rakentaminen saattaa vaatia monen ohjelmiston uusimista. Räätälöityyn ohjelmistoon taas voidaan tilaustyönä rakentaa tarpeelliset integraatiot.

Milloin on järkevämpää käyttää valmiita ohjelmistoja?

Räätälöity ohjelmistoratkaisu ei välttämättä ole sopivin kaikkiin tilanteisiin – joissain tapauksissa valmisohjelmiston käyttäminen on järkevämpää:

  • Tiukka budjetti tai aikataulu. Räätälöidyn ohjelmiston rakentaminen maksaa sekä aikaa että rahaa. Jos ohjelmisto täytyy saada käyttöön mahdollisimman nopeasti tai budjetti on pieni, saattaa valmiin ohjelmiston hankinta olla järkevämpi ratkaisu.
  • Hyvän valmisohjelmiston olemassaolo. Jos markkinoilla on jo ohjelmisto, joka täyttää tarpeet tarjoamatta kuitenkaan liikaa ominaisuuksia, ei pyörää kannata alkaa keksiä uudelleen. Monille yleisille liiketoimille (ravintolat, kassajärjestelmät ym.) löytyy tarkoituksenmukaisia ohjelmistoja.
  • Teknologisen kilpailuedun puuttuminen. Jos investoinnista räätälöityyn ohjelmistoon ei saada kilpailuetua, ei siihen välttämättä kannata myöskään sijoittaa.

Miten räätälöidyt ohjelmistoratkaisut voivat auttaa liiketoimintaa kasvamaan?

Räätälöityjen ja tarkoituksenmukaisten ohjelmistoratkaisujen teettäminen voi toimia liiketoiminnan kasvumoottorina. Jos tarkoituksena on kasvaa nopeasti, räätälöidyt ohjelmistoratkaisut voivat auttaa mm. seuraavin tavoin:

  • Korkeampi tuottavuus. Räätälöity ohjelmistoratkaisu lisää tuottavuutta, sillä sen suunnittelu lähtee liikkeelle tilaajan liiketoimintaprosessien analyysista ja se tuotetaan tukemaan prosesseja niiden muuttamisen sijaan. Tämä lisää tuottavuutta valmisohjelmistoihin nähden yhtenäistämällä käyttökokemusta, pienentämällä koulutuskustannuksia ja vähentämällä virheitä.
  • Korkeampi tuottavuus ja prosessien virtaviivaistaminen luo kilpailuetua valmisohjelmistoja käyttäviin kilpailijoihin nähden, mahdollistaen esimerkiksi parempaa asiakaspalvelua tai tehokkaampia logistiikkaprosesseja.
  • Skaalautuvuus ja muokattavuus. Räätälöityä ohjelmistoa on huomattavasti valmisohjelmistoa helpompaa skaalata, muokata ja laajentaa tarpeen mukaan. Näin ohjelmistot eivät asetu kasvun tielle.

Räätälöidyllä ohjelmistolla voi siis saavuttaa huomattavia etuja valmisohjelmistoihin nähden, mutta on pidettävä mielessä, että ohjelmistoprojekti on investointi, jonka tuottoa pitää arvioida ja mitata minkä tahansa muun investoinnin tapaan.