• Share on Google+

Tähän ongelmaan törmään turhan usein. MVP on jo terminä tuttu monelle hypesana, mutta sen tarkoitus on ymmärretty väärin. Termi sekoitetaan liian usein beta-versioon, prototyyppiin tai muuhun lähes valmiiseen tuotteeseen. Myönnän itsekin käyttäväni termiä aivan liian laajasti kuvaamaan uuden tuotteen ensimmäistä versiota. Mutta tästä ei kuitenkaan ole kyse.

Mikä on MVP, eli Minimum Viable Product?

“The minimum viable product is that version of a new product a team uses to collect the maximum amount of validated learning about customers with the least effort.”

MVP-toteutuksen tarkoituksena on rakentaa minimaalinen versio tuotteesta, jolla päästään keräämään loppukäyttäjältä palautetta ja testaamaan markkinaa. Eli toteutuksen tarkoituksena on validoida pienimmällä mahdollisella toteutuksella tuotteen oletettu potentiaali.

Miksi?

MVP-toteutuksen tarkoituksena on testata äärimmäisen pienellä työllä, mahdollisimman nopeasti ja minimaalisilla kustannuksilla uuden tuotteen tai konseptin markkinakelpoisuus. Sen avulla pyritään siis selvittämään, onko uusi tuote riittävän hyvä ja ratkaiseeko se riittävän suuren ongelman. Eli selvitetään täyttyvätkö mahdollisen liiketoiminnan odotukset.

Tekninen toteutus ei kovinkaan usein ole uuden tuotteen varsinainen haaste tai rajoite, vaan todellinen ongelma löytyy markkinakysynnän puutteesta, eli siitä ettei product/market fit ole kohdallaan. Ja juuri markkinakelposuuden testaukseen MVP-toteutukset ovat mitä parhain ratkaisu.

Miten?

Testauksen apuna käytetään hypoteesia, jonka kaava on seuraava:

Uskomme, että
[rakentamalla tämän ominaisuuden]
[tälle käyttäjäryhmälle]
tulemme saavuttamaan [tämän lopputuloksen].
Olemme onnistuneet, kun [saamme tämän signaalin käyttäjiltä].

Kun kohdat on täytetty laaditaan pienin mahdollinen toteutus, jolla hypoteesi voidaan testata.

Usein testaus ei vaadi edes softatoteutusta, vaan ensimmäinen testi voidaan toteuttaa esimerkiksi pelkällä staattisella markkinointisivulla jolle ajetaan liikennettä. Yksinkertaisen markkinointisivun tavoitteena voisi olla esimerkiksi sähköpostiliidien keräys tai tuotteen ennakkovaraus. Tämä toimintatapa on myös mainio tapa määrittää uuden tuotteen hintatasoa: ajetaan liikennettä usealle eri hintaversiolle ja seurataan toteutunutta konversiota.


Lisää aiheesta voi lukea Eric Riesin mainiosta opuksesta The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses.