• Share on Google+

Sain eilen kirjeen erään lähipiirissäni toimineen startup-yrityksen konkurssipesän hoitajalta. Tämä ajoi minut pohtimaan tarkemmin vaikutuspiirissäni olevien yhtiöiden menestysmahdollisuuksia ja syitä miksi startupit epäonnistuvat.

Viime vuosilta monet epäonnistuneet startup-yrittäjät ovat jakaneet blogeissaan ja muissa julkaisuissa ns. post mortem -kirjoituksia, joissa analysoidaan yrityksen näkökannaltaan miksei startupistaan tullutkaan seuraavaa miljardin dollarin hittiä.

Useamman kuolinsyytutkimuksen lukeneena alkoi näkyä selkeitä trendejä yrittäjien löytämistä juurisyistä. Tässä muutamia poimintoja useimmin mainituista kuolinsyistä.

1. Tuotteella ei ole markkinaa

Ylivoimaisesti suurin esiin nouseva syy epäonnistumiselle on markkinan puuttuminen, eli product / market fit. Tuotteella pyritään ratkaisemaan ongelma, mutta jos toteutetulla ratkaisulla ei olekaan todellista markkinaa, ei homma lähde lentoon.

Esimerkiksi tuote saattaa ratkaista liian triviaalin ongelman, tai kohdistua väärään osaan asiakkaan ajankäyttöä tai resursseja. Näissä tapauksissa vaikka ongelma on todellinen, ei sen ratkaisusta olla valmiit maksamaan.

Mitä suuremman ja kivuliaamman ongelman pystyt ratkaisemaan, samalla synnyttäen loppukäyttäjälle merkittävää lisäarvoa, sitä todennäköisemmin tuote on menestys.

2. Tiimi ja keskittyminen

Startup tarvitsee menestyäkseen monimuotoisen tiimin. Tarvitaan teknistä osaamista, liiketoimintakokemusta, markkinointia, mutta myös sosiaaliselta taustaltaan erilaisia ihmisiä rikastamaan sekä tasapainottamaan yrityksen toimintaa ja tuotekehitystä.

Tiimillä tulee olla myös todellista mielenkiintoa tuotetta ja toimialaa kohtaan jotta keskittyminen tekemiseen säilyy myös pitkällä aikavälillä. Jos intohimoa ei löydy, lopahtaa kiinnostus yrityksen ja tuotteen kehitykseen nopeasti.

3. Kassavirta ja huono kassanhallinta

Kun kassa kuihtuu, tekeminen loppuu. Erityisesti aikaisen vaiheen startupeilla kassanhallinta on elintärkeää. Rahaa ja kiitotietä on vain tietty määrä ja vaikka VC rahaa olisikin saatavilla, sen seuraavat erät on usein sidottu tuotekehitystavoitteisiin. Kassanhallinta voi nousta ongelmaksi, kun huomataan tuotteen markkinavetoisuuden olevan huono ja ryhdytään tekemään pivottia toiseen suuntaan.

Monet startupit myös unohtavat myynnin tärkeyden. Kun kassan pohja häämöttä, nopein tapa saada lisää kiitotietä on heittää freemium malli roskakoriin ja alkaa myymään!

5. Ei pivotoida tai pivotti epäonnistuu

Suunnanvaihdos, eli pivotti tulee vastaan jokaisella startupilla ennemmin tai myöhemmin. Pivotti voi olla vain pieni korjausliike tai täysi suunnanvaihto. En ole vielä törmännyt yhteenkään startuppiin, jolla liiketoimintamalli olisi ollut täysin selvä MVP:n toteutuksen jälkeen.

Saman asian toistaminen odottaen eri lopputulosta on hulluutta, eli pivotointi kannattaa jo mielenterveyden näkökulmasta. Mutta suunnanvaihdokselle kuitenkin pitää aina löytyä joku liiketoiminnallinen hypoteesi, jonka vuoksi pivotti tehdään, muutoin voidaan mennä pahasti metsään.

4. Tuotekehitys

Tuotekehitys voi epäonnistua usealla tavalla. Ei jatkokehitetä tuotetta asiakaslähtöisesti ja kuunnella loppukäyttäjien palautetta. Tuotteen käytettävyydessä tai käyttöliittymässä voi olla ylitsepääsemättömiä puutteita.

6. Ajoitus

Markkina ei ole aina valmis uudelle tuotteelle tai liiketoimintamallille. Airbnb tai Uber eivät ole ensimmäisiä vastaavia tuotteita, mutta ajoitus on osunut kohdalle. Tällä hetkellä monet VR-teknologiat ovat kokeneet ja kokevat tämän kohtalon, tullaan liian aikaisin markkinalle, joka ei ole vielä kypsä.