• Share on Google+

Mainitsin jo aiemmin Lean Startup -kirjoituksessa termin Minimum Viable Product eli MVP, mutta ajattelin avata vielä hieman tarkemmin mitä tällä termillä tarkoitetaan ja miten sen mukainen tuote kannattaa rakentaa.

Mikä on Minimum Viable Product ja miksi sen rakentaminen kannattaa?

Käytännössä termillä Minimum Viable Product (MVP) tarkoitetaan pienintä mahdollista toteutusta tuotteesta, jolla voidaan testata tuoteideaa oikeilla asiakkailla. MVP ei siis ole vielä valmis tuote, vaan se sisältää tai esittää ne ominaisuudet, joiden oletetaan tuottavan asiakkaille oikeaa arvoa. MVP toteutuksen tarkoituksena on testata tuoteideaa mahdollisimman pienillä resursseilla oikealla asiakaskunnalla ja oppia asiakkailta tulleiden kommenttien perusteella, ovatko tuotteeseen sidotut olettamukset oikeita tai onko tarpeen suunnata tuotekehitystä johonkin toiseen suuntaan.

MVP ei siis ole valmis tuote, vaan se on ensimmäinen askel, jolla tuotteen markkina voidaan testata.

Miten rakennetaan Minimum Viable Product?

MVP voidaan toteuttaa palvelusta tai tuoteideasta riippuen monella eri tapaa. Tässä muutamia ideoita, miten ideasta voidaan tehdä MVP toteutus.

1. Konseptivideo

Ennen varsinaista tuotteen toteutusta, idean toimivuutta voidaan testata esimerkiksi videolla, jossa rakennettavaa konseptia esitellään. Video voi koostua esimerkiksi kuvakaappauksista, mallinnuksesta tai jopa paperinukeista, jotka esittelevät mahdolliselle asiakkaalle miten varsinainen tuote voisi toimia.

Videolle ohjataan liikennettä ja sen kautta pyritään saamaan aikaan reaktio. Reaktio voi olla esimerkiksi uutiskirjeen tilaus tai tuotteen ennakkotilaus.

2. Landing page

Landing page, eli laskeutumissivu on sivusto, jolla esitellään tuotteen ominaisuuksia. Sivu voi toimia myös MVP-toteutuksena. Tällöin sivustolla esitetään asiakkaan saamat hyödyt ja mahdollisesti konseptikuvia varsinaiesesta tuotteesta. Sivulla esitetään tuotteen anatama lisäarvo asiakkaalle ja pyritään saamaan aikaan reaktio, kuten yhteydenottopyyntö. Sivulla voidaan myös testa erilaisia hinnoittelumalleja ja myyntiargumentteja tuotteelle A/B-testauksen avulla.

3. Wizard of Oz MVP

Yksi suosittu tapa rakentaa MVP on niin kutsuttu Wizard of Oz MVP. Tällä tarkoitetaan toteutusta, jossa tuotteen ulkokuori näyttää kutakuinkin valmiilta tuotteelta, mutta taustajärjestelmä on jätetty kokonaan toteuttamatta ja taustajärjestelmän virkaa hoitavat ihmiset. Tällä menetelmällä voidaan testata uusia ominaisuuksia nopeasti, ilman että niitä tehdään loppuun asti.

4. Yhden ominaisuuden MVP

Toimivan MVP toteutuksen ei välttämättä tarvitse sisältää kaikkia ominaisuuksia, joita sille on kaavailtu. Tuotteen toimivuutta voidaan testata usein jo yhdellä toiminnallisuudella. Jos pystyt valitsemaan ideallesi yhden ominaisuuden, joka tuottaa odotetusti suurimman määrän lisäarvoa asiakkaalle, on tämänkaltainen lähestymistapa erittäin suositeltavaa.

 

On syytä muistaa, että MVP toteutus on vasta ensimmäinen askel toimivan tuotteen ja markkinan testaukselle, mutta toteutuksesta saatavan palautteen ja tilastojen pohjalta on helppo ryhtyä rakentamaan varsinaista tuotetta.