• Share on Google+

Räjähdysmäinen kasvu on lähes jokaisen startup-yrittäjän haaveissa, mutta siihen liittyy aina kasvukipuja. Startupin liiketoiminnan skaalaus
tarkoittaa yrityksen henkilöstölle ja prosesseille jatkuvaa muutosta.

To improve is to change; to be perfect is to change often.

Startupin alkuaikoina voi ja tulee tehdään asioita joiden ei ole tarkoitus skaalautua, vaikka visiona olisi miljoonien käyttäjien asiakaskunta. Ymmärrettävää on, että ensimmäisille sijoittajille lupailtu käyttäjämäärän exponentiaalinen kasvu aiheuttaa paineita, mutta alussa on luotava pohja, jonka päälle on mahdollista rakentaa tuhansille tai jopa miljoonille jaeltava tuote.

Kun asiakkaita on muutamia ja henkilöstönä mies ja koira, on mahdollista yksilölliseen asiakaskohtaamiseen. Alussa jokaista asiakasta voidaan palvella henkilökohtaisesti, haastatella ja ottaa vastaan palaute. Ja tietysti jatkokehittää tuotetta saadun palautteen pohjalta. Rakenna, mittaa, opi tulee olla mantrasi.

Käyttäjämäärän kasvaessa toimintamallien on muututtava. Jokaista asiakasta ei voida enää palvella henkilökohtaisesti. Prosessien tulee muuntua yhä helpommin toistettaviksi ja monistettaviksi.

Toki rakenna, mittaa, opi -mantra on tärkeä yrityksen koko elinkaaren ajan, mutta skaalausvaiheessa oletetaan, että varsinainen tuoteidea on jo kypsynyt, markkinasopivuus löytynyt ja kehityspanosta käytetään pienempien ongelmakohtien ratkaisuun, ei enää koko tuotteen pivotointiin. Eli kyseessä on erilainen mindset johon yrittäjän on kyettävä muuntumaan. Alussa tarvitaan luovaa, kokeilevaa, ideoivaa ja oppivaa ajatusmallia, skaalauksessa analyyttistä ja systemaattista ajattelua.

Samat skaalauksen ongelmat koskettavat myös yrityksen henkilöstöä. Mies ja koira ei tarvitse henkilöstöjohtamista, mutta tiimin kasvaessa tarvitaan sisäisiä prosesseja, käytäntöjä, omaa kulttuuria ja toimintamalleja.

3-10-sääntö

Muutoksen tarpeen ennakoitavuuteen on hyvänä mallina Sequoia Capitalin ja Rakutenin käyttämä 3-10-sääntö – henkilöstön tai asiakasmäärän kasvaessa kolmen tai kymmenen kertoimella, kaikki muuttuu.

Kun henkilöstö kasvaa kolmeen, on yhden miehen laatimat käytännöt rakennettava uudestaan, sillä tietoa on yhtäkkiä jaettava. Ja taas, kun henkilöstömäärä kasvaa kymmeneen, muuttuu kaikki. Sadan työntekijän kanssa tarvitaan jo erillisiä HR-henkilöitä ja 300 kanssa ehkä jo omia aluejohtajia ja tuhat ei mahdukaan välttämättä enää yhteen toimistoon tai pikkujoulujuhlaan. Sama toistuu henkilöstön kasvaessa 3-10-säännön mukaisesti: 30, 100, 300, 1000, 3000, … Jokaisen askeleen kohdalla kaikki hajoaa ja hyvät käytännöt on rakennettava uudelleen.

Asiakasmäärän kasvaessa sama sääntö pätee. Kymmentä asiakasta on helppo palvella henkilökohtaisesti, mutta kun asiakasmäärä kasvaa 30:een tarvitaan toistettavia käytäntöjä ja prosesseja. Sadan asiakkaan tehokas palvelu taas vaatii automaatiota, esimerkiksi laskutuksessa, asiakkuuden hoidossa ja tukitoiminnoissa. 300 asiakasta voi vaatia jo alueellista vastuunjakoa, jne.

3-10-sääntö on vain suuntaa antava, mutta toimii hyvänä viitekehyksenä kun ennakoidaan tulevia muutoskohtia.

Muutosta tulee pitää positiivisena asiana, sillä jokaisen askeleen kohdalla on mahdollista keskittyä oman yrityskulttuurin jalostamiseen ja yhteisen tarinan kautta muokata käytäntöjä yhä täydellisemmäksi.